1.53m x 1.53m

  • ΣΗΜΥΔΑ (BB/CP)

    Ε Ι Δ Ο Σ   Ξ Υ Λ Ο Υ Κοινά ονόματα: ΣΗΜΥΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, birch european Βοτανική ταξινόμηση: Betula pentula, B. alba, B. pubescens, B. odorata. Οικ: Betulaceae Γ Ε Ν Ι Κ Α Κύρια προϊόντα στην αγορά: Πριστή ξυλεία, καπλαμάς. Φυσικές ιδιότητες…