2.20m x 1.85m

  • MDF Γυμνό

    Τα MDF των 4mm, 6mm και 7mm είναι διαθέσιμα σε διαστάσεις 220×185. Όλα τα υπόλοιπα είναι διαθέσιμα σε διαστάσεις 122×305. Επιπλέον, τα MDF των 16mm και 19mm είναι διαθέσιμα και στη διάσταση 186×366.

  • M.D.F. Naked

    The MDF of sizes 4mm, 6mm και 7mm are available in the dimensions of 220×185. The rest of the sizes are available in the dimension of 122×305. Also, MDF of size 16mm and 19mm are available in the dimension of…