Επεξεργασία υλικών

 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ – ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

Η ΘΗΤΑ & ΚΑΠΑ Α.Ε.Β.Ε ,

ΠΑΡΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ

 

ΚΟΨΙΜΟ – ΓΩΝΙΑΣΜΑ – Ρ.V.C.

 

ΣΕ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΖΗΤΗΘΟΥΝ, ΕΤΟΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΝΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΝΩΡΙΖΟΝΤΕΣ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΑΣ.