Η εταιρία

Ιστορικό

Η εταιρία ΘΗΤΑ & ΚΑΠΑ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 2005 με αντικείμενο εργασιών το ξύλο και τα παρελκόμενα αυτού, σε πρωτογενή και δευτερογενή μορφή. Το Φεβρουάριο του 2007 η ΘΗΤΑ & ΚΑΠΑ Α.Ε.Β.Ε.

Dissertations are the ideal way. One may use dissertations as chances to polish the skills essay writers that are in their possession. This may be done by entering exams and passing them. Dissertations are the ideal way to find the very best job of any kind.

απορρόφησε την ξυλεμπορική επιχείρηση του Θεόφιλου Κουμαντάκη (ατομική επιχείρηση), που λειτούργησε από το 1983 έως το έτος απορρόφησης 2007.

Η Κουμαντάκης Θεόφιλος υπήρξε η διαδοχή της ξυλεμπορικής επιχείρησης του Νικολάου Κουμαντάκη με έτος έναρξης το 1952.

Φιλοσοφία

Σήμερα η εταιρία έχοντας καλές βάσεις από το ιστορικό της, βασίζεται και συνεχίζει να επιδιώκει την επιτυχία με γνώμονα το τρίπτυχο:

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

που είναι πλέον και τα πλεονεκτήματα της, για την διαρκή ανάπτυξη.