Η εταιρία

Ιστορικό

Η εταιρία ΘΗΤΑ & ΚΑΠΑ Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το 2005 με αντικείμενο εργασιών το ξύλο και τα παρελκόμενα αυτού, σε πρωτογενή και δευτερογενή μορφή. Το Φεβρουάριο του 2007 η ΘΗΤΑ & ΚΑΠΑ Α.Ε.Β.Ε. απορρόφησε την ξυλεμπορική επιχείρηση του Θεόφιλου Κουμαντάκη (ατομική επιχείρηση), που λειτούργησε από το 1983 έως το έτος απορρόφησης 2007.

Η Κουμαντάκης Θεόφιλος υπήρξε η διαδοχή της ξυλεμπορικής επιχείρησης του Νικολάου Κουμαντάκη με έτος έναρξης το 1952.

Φιλοσοφία

Σήμερα η εταιρία έχοντας καλές βάσεις από το ιστορικό της, βασίζεται και συνεχίζει να επιδιώκει την επιτυχία με γνώμονα το τρίπτυχο:

ΦΕΡΕΓΓΥΟΤΗΤΑ – ΠΟΙΟΤΗΤΑ – ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

που είναι πλέον και τα πλεονεκτήματα της, για την διαρκή ανάπτυξη.