• ΣΗΜΥΔΑ (BB/CP)

    Ε Ι Δ Ο Σ   Ξ Υ Λ Ο Υ Κοινά ονόματα: ΣΗΜΥΔΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ, birch european Βοτανική ταξινόμηση: Betula pentula, B. alba, B. pubescens, B. odorata. Οικ: Betulaceae Γ Ε Ν Ι Κ Α Κύρια προϊόντα στην αγορά: Πριστή ξυλεία, καπλαμάς. Φυσικές ιδιότητες…

  • Κ/Π BETOFILM

    Το Betofilm είναι Κόντρα Πλακέ με επένδυση, όπου στην επιφάνειά του έχει επένδυση film. Είναι σκληρό υλικό, ανθυγρό που λόγω του film έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιοιθεί πολλές φορές. Το betofilm χρησιμοποιείται στην οικοδομή ως υλικό για καλούπωμα και ιδίως…

  • Birch (BB/CP)

    New Dimension: 1.525 X 3.05 X 18mm 1.53 X 1.53 X (9mm, 15mm, 18mm, 21mm) {Using external use glue}