Προϊόντα

  • M.D.F. Coated

    Beech: 5mm, 7mm, 9mm, 17mm (EXTRA + PRIME), 20mm, 26mm, 31mm Oak wood grain: 5mm, 7mm, 9mm, 17mm (EXTRA + PRIME), 20mm, 26mm, 31mm Oak wood artificial (straight and horizontal marks): 7mm, 17mm, 20mm Oak wood plywood (straight and horizontal marks): 7mm Smooth grain: 5mm,…


  • Ελάτης (Αυστρίας)

    Στο εμπόριο, ο όρος «λευκή ξυλεία» χρησιμοποιείται για να περιγράψει την ξυλεία ελάτης γνωστή στο ευρύ κοινό και ως λευκή ξυλεία Αυστρίας. Τι κάνει όμως την λευκή ξυλεία Αυστρίας ξεχωριστή και ποια είναι τα χαρακτηριστικά της; To ιδιαίτερο λευκό-γκρίζο χρώμα…  • ΠΙΤΣ ΠΑΪΝ Αμερικής Ξηραντηρίου (SAPS)

    Η ξυλεία Πιτς Πάϊν όπως είναι γνωστή στην Ελλάδα, ή Soythern Yellow Pine (SYP) όπως είναι το κανονικό της όνομα, προέρχεται απο την Αμερική. To SYP ανήκει στα λεγόμενα “μαλακά” ξύλα, είναι πεύκο και στην Ελλάδα εισάγουμε δύο βασικές ποιότητες…