Ξυλεία DEC Πεύκης Εμποτισμένο

0.12 Χ 0.021  ΔΙΠΛΟΥ ΕΜΠΟΤΙΣΜΟΥ